Auteursrecht

De teksten, foto’s en logo’s op AllesoverDubai.nl zijn beschermd door auteursrecht (copyright). Op deze pagina wordt beschreven op welke manier het auteursrecht geldt voor de website www.allesoverdubai.nl. Deze bepalingen gelden voor al het creatieve werk dat op de site gepubliceerd is.

Copyright © Silver Media / AllesoverDubai.nl

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Silver Media materiaal dat zich op de website www.allesoverdubai.nl te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. Eventuele uitzonderingen gelden alleen indien die op deze pagina duidelijk beschreven zijn.

Materialen van derden

Voor een aantal materialen op de site geldt dat deze afkomstig zijn van derden. Hierbij heeft AllesoverDubai.nl rekening gehouden met de auteursrechten die voor die materialen gelden. In een sommige gevallen staat er daarom een bronvermelding bij foto’s of teksten, eventueel aangevuld met een link naar specifieke informatie over het gebruiksrecht van het specifieke werk in kwestie. Voor het (her)gebruik van materialen van derden gelden de auteursrechtelijke bepalingen van de houder van de auteursrechten van het betreffende werk.

RSS-feeds

Het is technisch mogelijk om berichten via zogenaamde RSS-feeds te tonen op sites van derden. Van deze mogelijkheid mag door derden alleen gebruik gemaakt worden onder de volgende voorwaarden:

  • Er mogen geen wijzigingen gedaan worden aan de titel
  • Er mag niet meer dan de eerste 50 (vijftig) woorden van een bericht getoond worden op sites van derden
  • De publicatie moet een correcte hyperlink (verwijzing) staan naar het oorspronkelijke bericht
  • Er mogen geen foto’s gepubliceerd worden via de RSS-feed

Papers, werkstukken en spreekbeurten

Voor het maken van papers, werkstukken en spreekbeurten mogen teksten van de website wel gebruikt worden, mits er geen digitale verspreiding plaatsvindt via internet.